הפרויקט התבצע במסגרת עבודתי בחברת מטריקס ביחידת START לחדשנות טכנולוגית בחינוך. כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.